Úvod

Dlouhodobě (od roku 1991) volně spolupracující zkušení odborníci se v roce 2015 sdružili v nově založené společnosti Obyvatelé – Servis s.r.o. a jejich dceřiných společnostech Obyvatelé – Servis, Bytové spoluvlastnictví s.r.o., Obyvatelé – Servis, vedení SVJ s.r.o., Obyvatelé - Servis, profesionální předseda s.r.o. a Obyvatelé - Servis, předseda SVJ s.r.o.

Spojením odborné praxe, zkušeností a osobních vlastností vedoucích pracovníků firmy došlo ještě k výraznějšímu synergickému efektu, než který jsme společně očekávali. Denně společně nalézáme optimální řešení vznikajících problémů společenství vlastníků a bytových družstev.

Firma má v současné době 4 manažery, 5 zaměstnanců a je zaměřena výhradně na každodenní řešení problematiky bytových domů ve všech formách jejich vlastnictví.

Podrobné informace o zaměření firmy včetně jejích referencí uvádíme na našich webových stránkách.

Společnost i její dceřinné společnosti jsou pojištěny proti škodám způsobeným jinému do výše 10.000.000 Kč.

Pracovní zkušenosti

Martin Halík - jednatel společnosti

 • od roku 1993 pracuje v oblasti bytové problematiky
 • realitní makléř ve společnosti SKANSKA a.s. a v Realitní společnosti České spořitelny a.s.
 • manažer projektů pro VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s.
 • obchodní ředitel ve společnosti MIVA PRAHA a.s.

v současnosti:

 • majitel a jednatel firmy Obyvatelé - Servis, s.r.o., Obyvatelé-Servis, Bytové spoluvlastnictví, s.r.o., Obyvatelé-Servis, vedení SVJ, s.r.o., Obyvatelé-Servis, předseda SVJ s.r.o., Obyvatelé-Servis, profesionální předseda s.r.o. a Obyvatelé.cz, které mimo jiné provozuje informačně vzdělávací portál o bydlení a webové stránky pro BD a SVJ www.obyvatele.cz. Průměrná měsíční návštěvnost tohoto webu je 20.000 uživatelů.
 • předseda Společenství vlastníků: SV Purkyňova 2120/5, Praha 1 - Rezidence Quadrio (Praha 1), SV DUAL Zelenečská 125 a 126 (Praha 9), SV domu čp. 2944 (Senohrabská, Praha 4), SVJ pro dům Na Harfě 337 (Praha 9), Společenství vlastníků Na Okruhu 488/27, Praha - Libuš (Praha 4), SV Janýrova 3228, Praha 10 (Praha 10), SVJ V Zeleném údolí 1378/10, Praha 4 (Praha 4), Společenství vlastníků Benická 3291 (Praha 10), Společenství vlastníků domu č.p. 437 v Praze 9-Vysočanech (Praha 9), Společenství Jilemnická 711 (Praha 19), SV Přístavní 39/1246 (Praha 7), Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy (Praha 6), Společenství vlastníků Kubíkova 1176, Praha (Praha 8), Společenství vlastníků jednotek Petýrkova 1946 (Praha 4), Společenství vlastníků Veltrucká 599 (Praha 9), SVJ Točitá 1730/1731, Praha 4 (Praha 4), SVJ domu Sokolovská 535 (Praha 8), SVJ U Třešňovky č.p. 255 (Praha 8), Společenství vlastníků U vody 5 (Praha 7), Společenství vlastníků U vody 7 (Praha 7), Společenství vlastníků domu Varnsdorfská 350 (Praha 9), Společenství vlastníků pro dům Veltruská 608 (Praha 9), Společenství vlastníků jednotek, Lindavská 781-785 (Praha 8)
 • předseda výboru SVJ: SVJ Dvojdům 1316 (Praha 7), SVJ Taussigova 1165-1171 (Praha 8), , SV Zárybská 22 (Praha 9), SV Krátká 1784/15, Praha 10 (Praha 10), SVJ pro dům Kladská 1293/15, Praha 2 (Praha 2), SV Rumburská č.p. 244-252, 482, 483 (Praha 9), SV pro dům Kovanecká čp. 2308 (Praha 9), Společenství vlastníků pro dům Brandlova 1557, 1558, 1559 Praha 4 (Praha 4), Hvězda A - společenství vlastníků Pláničkova č.p. 442, 443, 44, 445-Veleslavín (Praha 6)
 • předseda Bytového družstva: Mirošovická 1214, bytové družstvo (Praha 10)
 • předseda družstva: Družstvo Přístavní 39/1246 (Praha 7)
 • ekonomická správa v domech: Rezidence Quadrio (Praha 1), SVJ pro dům č.p. 1449-1450 (Čelákovice), SV Dukelská 1618, 1619 Čelákovice (Čelákovice), Družstvo Přístavní 39/1246 (Praha 7)
 • člen České společnosti pro rozvoj bydlení

Martina Mádlová - manažer společnosti

 • praxe v oblasti bytového spoluvlastnictví 8 let
 • praxe v oblasti realit, komunikace a pojišťovnictví přes 20 let
 • praxe v oblasti účetnictví a daňové problematiky
 • pravidelně se účastní profesního vzdělávání, zejména konzultačních dnů na Sdružení BD a SVJ České republiky, Praha 1 - Těsnov a legislativních porad vedení společnosti  
 • praxe v oblasti likvidací bytových družstev a společností s ručením omezeným - aktivní součinnost s orgány veřejné správy, zpracování podkladů pro procesy likvidací včetně následných zápisů na Rejstříkový soud

v současnosti:

 • v současné době je angažována na projektech převodů jednotek do osobního vlastnictví a přechodu z BD na SVJ jako manažer
 • privatizační projekty: BD Malešická 4-10 (Praha 3), BD Drobrá vůle (Praha 4), Bytové družstvo EXEMPLUM (Praha 7), Bytové družstvo Hackerova S5 (Praha 8), Družstvo vlastníků domů Hnězdenská 583-585 (Praha 8), Družstvo Novoborská 374 (Praha 9), Družstvo Terebka (Praha 4), Družstvo Roudnická (Praha 8), PIXABELLY PALMOVKA APARTMENT s.r.o. (Praha 8), Bytové družstvo Vltava v Praze 7 - družstvo (Praha 7), Bytové družstvo - Zárybská (Praha 9), Bytové družstvo Křižíkova 13 (Praha 8), Bytové družstvo Pod Hájem (Praha 8), Vnější 20, s.r.o. (Praha 4), Bytové družstvo Věkova 1199/1200, Praha 4 (Praha 4), Bytové družstvo Satalická (Praha 8), Dům U vody 5, družstvo (Praha 7), Bytové družstvo Pavlišovská 9798 (Praha 9), Bytové družstvo Hackerova S5 (Praha 8), Nymburské bytové družstvo (Nymburk), Bytové družstvo Tavolníková 1841 (Praha 4)

Tereza Smrčková, DiS. - manažer společnosti

 • praxe ve statutárních orgánech SVJ přes 10 let, včetně výkonu funkce předsedy a místopředsedy výboru SVJ
 • praktické zkušenosti s administrativní i technickou správou, komunikace, vedení, organizace

v současnosti:

 • předseda Společenství vlastníků:  Společenství pro dům Pod Zahrady 413, Přezletice, SV U Ctěnického potoka 385, Přezletice, Společenství pro dům Pod Zahrady 397, Přezletice,  

Jan Halík - odborný konzultant

 • praktické převádění bytů od roku 1996, včetně vzniku Společenství vlastníků
 • 10 let výkon funkce vedoucího správy BD o 45 domech s 900 jednotkami
 • osobní účast na připomínkovém řízení k zákonu o vlastnictví bytů v roce 1994

v současnosti:

 • od roku 2003 koordinátor programu Celostátního informačního centra pro bydlení zahrnující poradenská střediska SMBD v ČR
 • člen České společnosti pro rozvoj bydlení

Kontakty

Martin Halík

Tel: +420 723 55 00 66
E-mail: martin@obyvatele.cz

 

Martina Mádlová

Tel.:+420 773 79 85 62
E-mail: martina@obyvatele.cz

 

Tereza Smrčková, DiS.

Tel: +420 607 008 197
E-mail: tereza@obyvatele.cz 

 

Jan Halík

Tel: +420 608 745 679
E-mail: servis@obyvatele.cz

Kde nás najdete