Profesionální předseda SVJ

Stále více Společenství vlastníků volí do výboru Společenství nebo za předsedu Společenství profesionální firmu s potřebnými odbornými znalostmi dnes velmi složité a často se měnící legislativy. Naší odbornou firmou Obyvatelé – Servis, s.r.o. (a jejími dceřinými společnostmi) vám nabízíme zajištění výkonu funkce předsedy výboru - přičemž dalšími členy výboru mohou být zvoleni 2 vlastníci z řad bydlících v domě, nebo zajištění výkonu funkce předsedy Společenství.

 

Jaké nejzásadnější výhody vám tento výkon funkce přinese?

  • Zajištění ekonomicko/právně/organizační stránky chodu SVJ. V těchto oblastech jsme z titulu naší odbornosti nejsilnější a jsou to přesně ty oblasti chodu SVJ, kde vám budeme nejvíce prospěšní.
  • Byt, ve kterém bydlíme, je pro většinu z nás tím nejcennějším majetkem. A o co jiného už by se měl starat odborník v oboru?
  • Kooperace odborníka, který vede výbor SVJ a dalších členů výboru, kteří přímo v domě bydlí, se nám dlouhodobě ukazuje jako nejlepší možný způsob vedení SVJ; Obdobně dobře funguje spolupráce např. s kontrolní komisí nebo vybranými vlastníky, kteří jsou ochotni s provozem domu pomoci.
  • V každém SVJ, ve kterém působíme v rámci naší práce, mimo jiné zavádíme vlastní uzavřené webové stránky Dům online, na kterých je prostor pro diskusi a podněty, umisťujeme zde všechny uzavřené smlouvy společenství, všechny zápisy ze Shromáždění vlastníků a výborů a v případě zájmu i měsíční výpisy z účtu SVJ.
  • „Místní znalost“ členů výboru, kteří v domě bydlí je nenahraditelná – nejlépe vědí, co dům potřebuje, a profesionální předseda je ten, který tyto potřeby řádně zajistí.
  • Nové právní předpisy kladou na členy výboru stále větší a větší odborné požadavky, SVJ musí plnit více zákonných povinností než v minulosti a v neposlední řadě členové výboru za svá rozhodnutí ručí celým svým majetkem. Naše firma nejenže každodenně sleduje aktuální stav právních předpisů a nařízení, ale jsme aktivními účastníky legislativního procesu, takže máme všechny informace „z první ruky“.
  • Tím, že se staráme o více SVJ máme vyzkoušené dodavatele prací, které můžeme v případě potřeby doporučit, ručíme za jejich kvalitu a pracují pro nás za výrazně příznivější ceny než pro běžné dodavatele.
  • Vyvinuli jsme vlastní program na sčítání hlasů na Shromáždění SVJ.
  • Máme dlouholeté zkušenosti s vedením velkých společenství vlastníků viz naše reference na http://obyvatele-servis.cz/profesionalni-predseda-svj
  • Výhodou pro vás je, že cena za vedení SVJ, kterou vám nabízíme, je konečná a SVJ již není zatíženo dalšími odvody a poplatky. V rámci této ceny získává SVJ nejen jednoho konkrétního předsedu, který bude společenství řádně řídit, ale zároveň celý kolektiv pracovníků firmy Obyvatelé – Servis, který je předsedovi a celému společenství každodenně k dispozici. V neposlední řadě je nespornou výhodou zastupitelnost předsedy v případě např. nemoci, což u fyzické osoby, člena výboru není možné.

 

Obyvatelé-Servis s.r.o. a její dceřiné společnosti (neplátce DPH) je pro všechny vlastníky snadno dohledatelný, právně odpovědný subjekt bez historických závazků, s pojištěním odpovědnosti za škody až do výše 10 mil Kč.

 

Pokud budete mít zájem, aby do funkce předsedy výboru SVJ byla zvolena naše společnost, rádi se vám na Shromáždění SVJ představíme, probereme, co všechno můžete od našeho vedení SVJ očekávat a zodpovíme vaše veškeré dotazy. Rádi přijmeme vaše pozvání.

Naše reference

HVĚZDA A - společenství vlastníků Pláničkova č.p. 442, 443, 444, 445 - Veleslavín

předseda SV (105 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek Taussigova 1165-1171

předseda výboru SVJ (279 jednotek)

Společenství vlastníků Rumburská č.p. 244-252, 482, 483

předseda výboru SV (253 bytových jednotek)

Společenství vlastníků pro dům Brandlova 1557, 1558, 1559 Praha 4

předseda výboru SV (105 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Purkyňova 2120/5, Praha 1

předseda SVJ (13 bytových jednotek, 2 nebytové jednotky)

Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy

předseda výboru SVJ (96 bytových jednotek, 6 nebytových jednotek)

Společenstv vlastníků jednotek V Zeleném údolí 1378/10, Praha 4

předseda SVJ (33 bytových jednotek, 16 nebytových jednotek)

Společenství vlastníků pro dům Kovanecká čp. 2308

předseda výboru SVJ (79 bytových jednotek, 36 nebytových jednotek)

Společenství vlastníků Na Okruhu 488/27, Praha - Libuš

předseda SVJ (50 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek Petýrkova 1946

předseda SVJ (45 bytových jednotek)

Společenství pro dům Pod Zahrady 413, Přezletice

předseda SVJ (49 bytových jednotek)

Společenství vlastníků U Ctěnického potoka 385, Přezletice

předseda SV (20 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Veltruská 599

předseda SV (23 bytových jednotek)

Mirošovická 1214, bytové družstvo

předseda BD

Společenství vlastníků Pod Zahrady 397, Přezletice

předseda SVJ (14 bytových jednotek, 4 nebytové jednotky)

Společenství vlastníků jednotek Dvojdům 1316

předseda výboru SVJ (28 bytových jednotek, 1 nebytová jednotka)

Společenství vlastníků Benická 3291

předseda SVJ (18 bytových jednotek, 17 nebytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek Točitá 1730/1731

předseda SVJ (24 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Kubíkova 1176, Praha

předseda SVJ (33 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Zárybská 22

předseda výboru SVJ (23 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Krátká 1784/15, Praha 10

předseda SVJ (12 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky)

Společenství vlastníků domu čp. 2944, Praha - Záběhlice

předseda společenství vlastníků (18 bytových jednotek)

Společenství vlastníků domu č.p. 437 v Praze 9-Vysočanech

předseda SV domu (20 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek domu Sokolovská 535

předseda společenství (14 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek pro dům Kladská 1293/15

předseda výboru SVJ (27 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek DUAL Zelenečská 125 a 126

Předseda společenství (36 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek U Třešňovky č.p. 255

Předseda výboru (10 jednotek)

Společenství vlastníků jednotek Hodonínská 1090, Praha 4

předseda SVJ (27 bytových jednotek)

Společenství vlastníků pro objekt garáží Hodonínská 4, Praha 4

předseda SV pro objekt garáží (5 garážových stání)

Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Harfě 337/3

Předseda společenství, předseda výboru (10 bytových jednotek, 12 nebytových jednotek)

Společenství vlastníků domu Varnsdorfská 350

Předseda společenství (23 bytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek domu Drtinova 20

Předseda společenství (13 bytových jednotek)

Společenství pro dům Veltruská 608

předseda SV (23 bytových jednotek)

Společenství vlastníků U vody 5

předseda SV (18 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Přístavní 39/1246

předseda (36 bytových jednotek, 5 nebytových jednotek)

Družstvo Přístavní 39/1246

předseda družstva

Společenství vlastníků U vody 1400/7

předseda SVJ (18 bytových jednotek)

Společenství Jilemnická 711

předseda SVJ (11 bytových jednotek)

Společenství vlastníků Janýrova 3228, Praha 10

předseda výboru SVJ (43 bytových jednotek a 26 nebytových jednotek)

Společenství vlastníků jednotek Praha - Dejvice č.p. 548

předseda výboru SVJ (25 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky)

Společenství vlastníků pro dům č.p. 1449-1450 Čelákovice

místopředseda výboru