Naše specializace

 • Poradenství pro společenství vlastníků a bytová družstva
 • Zajišťování výkonu funkce profesionálního předsedy, nebo předsedy výboru SVJ
 • Zajišťování kompletního přechodu od bytového družstva k SVJ
 • Zajištění ekonomické správy bytových domů
 • Likvidace BD
 • Příprava podkladů pro organizaci a konání shromáždění velkých společenství
 • Vypracování stanov na míru a jejich změn pro bytová družstva a společenství vlastníků včetně ukládání úplného znění do veřejného rejstříku
 • Zpracování podkladů pro podání daně z nabytí nemovitých věcí a daní z nemovitosti
 • Změny Prohlášení z důvodu změn spoluvlastnických podílů jednotek, změn určení pozemků, nebo chybného zpracování Prohlášení
 • Posuzování smluv o výstavbě předkládaných dodavately staveb
 • Vypracování smluv o výstavbě jednotek nebo rozšíření bytů
 • Řešení pozemkových uspořádání a převodu majetku z BD
 • Řešení nástaveb a vestaveb bytů v domech BD, SVJ, nebo jiného vlastníka
 • Spoluúčast na výběrových řízeních nabídek správců domů nebo dodavatelů rekonstrukcí domů
 • Pomoc při výběrových řízení na převody bytů
 • Nastavení fungování správy společných částí domů
 • Posouzení smluv předložených dodavateli prací a služeb pro společenství